Kalite Yönetimi

  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması.
  • Tüm personele sürekli toplam kalite bilincinin yerleştirilmesi ve bunun uygulatılması.
  • Sürekli gelişmeye ve insana yatırım yapmaya yönelik bakış açısına sahip olan şirketimizde, İnsan Kaynakları uygulamalarını bu doğrultuda yürütmek ve bu vizyona ulaşmamızı sağlayacak insan kaynağını şirketimize kazandırarak tüm çalışanlarımızla güvene dayalı bir işbirliği kurulmasını sağlanması.
  • Hata kaynaklarını ortadan kaldırmak için tüm kademelerde hata analizlerinin bilinçli olarak yapılması.
  • Maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, performansın geliştirilmesi ile sermayemizi yükseltmek. Rekabet ortamında işyerimizin benzerlerinin önünde olmasını sağlamak.
  • Kalite sisteminin zorunluluktan ziyade müşteriye karşı bir sorumluluk olarak düşünülüp uygulanması.
  • Proses ve ürün güvenilirliğinin sürekli iyileştirilmesi, kalite maliyetlerinin optimuma getirilmesi.
  • Sevkiyatlarımızın zamanında ve doğru miktarda yapılması.
  • Tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmak.
  • Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda esası optimum kaliteye dayalı Yeni Endüstriyel Düşünce Oluşumu sağlamak.