Isıl

MAYA firması tarafından geliştirilmiş TMG çözücüsü ile birlikte en küçük entegrelerden, en kompleks uzay taşıtlarının ısıl analizlerine kadar çok geniş bir yelpazede ısıl analiz ve simülasyonlar gerçekleştirilebilir kabiliyetteki NX Simulation ısıl analiz modülleri, ürün ailesi içerisinde yer alan akışkan analizi modüllerinin yardımı ile de ısı-akış çoklu-fizik çözümlerini eş zamanlı bir şekilde oluşturup fiziksel ortam senaryolarını gerçekçi bir şekilde canlandırabilmektedir.

NX ortamına entegre ve uyumlu bir şekilde çalışan NX Themal Simulation, NX Advanced Themal Simulation, NX Space Systems Thermal Simulation modülleri ile;

  • İletim (Conduction)
  • Taşınım (Convection)
  • Işınım (Radiation)

durağan veya kararsız hal problemleri çözümlenebilmekte, tasarımların ısıl davranışları dijital ortamda simüle edilebilmektedir.

Isıl analiz ve simülasyonlar hakkında detay bilgileri görüntülemek için lütfen modül açıklamalarına tıklayınız.