Ürünlerimiz / NX Simulation / Çoklu-Fizik

Çoklu-Fizik

HAD (CFD) ve Isıl analiz modüllerini bir araya getirerek ısı-akış çoklu-fizik çözümlerine olanak sağlayan NX Simulaton Çoklu-Fizik uygulamalarında tek bir parçadan kompleks elektronik sistemlere kadar geniş bir tasarım kümesi için ısı ve akış çözümleri eş zamanlı ve ortak olarak gerçekleştirilmektedir.

NX Simulaton Çoklu-Fizik modülleri içerisinde iç ve dış akışlar, durağan veya kararsız hal çözümleri için çok çeşitli sınır koşulları ile birlikte modellenebilir, tüm ısıl ve alış çözüm unsurları, özelleşmiş hazır komponentler ile birlikte tanımlanarak çoklu-fizik simülasyon modeli oluşturulabilir.

Çoklu-Fizik analiz ve simülasyonları hakkında detay bilgileri görüntülemek için lütfen modül açıklamalarına tıklayınız.