Ürünlerimiz / Femap / Isıl

Isıl

MAYA firması tarafından geliştirilmiş TMG çözücüsü ile birlikte en küçük entegrelerden, en kompleks uzay taşıtlarının ısıl analizlerine kadar çok geniş bir yelpazede ısıl analiz ve simülasyonlar gerçekleştirilebilir kabiliyetteki FEMAP ısıl analiz modülleri, ürün ailesi içerisinde yer alan akışkan analizi modüllerinin yardımı ile de ısı-akış çoklu-fizik çözümlerini eş zamanlı bir şekilde oluşturup fiziksel ortam senaryolarını gerçekçi bir şekilde canlandırabilmektedir.

Isıl analiz ve simülasyonlar hakkında detay bilgileri görüntülemek için lütfen modül açıklamalarına tıklayınız.