Bilgi İşlem

Genel Bilgiler

İşbu internet sitesi TURA Mühendislik tarafından işletilmekte olup, tüm hakları TURA Mühendislik'e aittir. İnternet sitesini kullanımınız ya da içeriğe erişiminiz, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamızı, internet sitesinde yayınlanan ya da işbu Kullanım Koşullarında çeşitli zamanlarda atıfta bulunulabilecek diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmenize tabidir. İnternet sitesi veya içeriğe erişmek ya da bunları kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikamız ve burada yayınlanan diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmiş sayılırsınız.

İçerik Sorumluluğu

Sağlanan içerik en özenli biçimde oluşturulmuştur. TURA, içeriğin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, kullanılabilirliğini ve zamanlamasını garanti edemez. Bu nedenle ilgili kullanıcının genellikle tüm içeriklerin kendi amaçlarına uygunluğunu profesyonel olarak kontrol etmesi veya ettirmesi gerekir.

TURA, genel kanunlar çerçevesinde bu internet sitelerindeki kendine ait içeriklerinden sorumludur. Bununla beraber TURA, iletilen veya depolanan üçüncü parti bilgilerini kontrol etmek veya yasadışı faaliyetleri belirten koşulları araştırmak zorunda değildir. Genel kanunlar kapsamındaki bilginin kullanımını kaldırma veya bloke etme yükümlülükleri bundan etkilenmez. Fakat sorumluluk ancak belirtilen ihlalin bilindiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu tür ihlallerin bildirilmesiyle birlikte, TURA içeriği hemen kaldıracaktır.

İşbu internet sitesi ve tüm ürün bilgileri (bundan böyle "Ürün Bilgileri" ya da "Ürün İçeriği") kanunen izin verilen ölçüde ve "bu haliyle" herhangi bir (gizli ya da açık) garanti, taahhüt veya yükümlülük olmaksızın sunulmuştur. Kasıtlı suistimal halleri haricinde TURA bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan veya onunla ilişkili hasarlardan sorumluluk kabul etmez. Her durumda TURA bu içeriğin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilişkili hiçbir dolaylı, tesadüfi ya da bunu izleyen hiçbir hasardan sorumlu değildir ve yükümlülük kabul etmez.

Bağlantıların Sorumluluğu

Bu internet sitesindeki içerikler aynı zamanda TURA'nın üzerinde kontrolü bulunmayan dış internet sitelerine bağlantılar içermektedir. TURA bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edemez. Dış internet sitelerinin içeriklerinden her zaman kendi ilgili sağlayıcısı veya operatörü sorumludur. Bağlantı yapılan internet siteleri bağlantının yapıldığı sırada olası kanun ihlalleri için kontrol edilmiştir. Yasa dışı içerik bulunmamıştır. İhlal konusunda kesin bir kanıt olmadan bağlantı yapılan sayfaların devamlı olarak kontrolü mümkün değildir. TURA ihlallerin kendisine bildirilmesi halinde bu bağlantıları hemen kaldıracaktır. TURA ayrıca bu sitelerin veya içeriklerinin mevcudiyetinden de sorumlu değildir.

Telif Hakkı Yasası

Bu sayfalardaki TURA tarafından oluşturulan içerik ve eserler telif hakkına tabidir. Bunların telif hakkı kanuni sınırların ötesinde kopyalanması, işlenmesi, dağıtımı ve herhangi bir biçimde kullanımı için TURA'nın yazılı izni gereklidir. İçerik TURA tarafından oluşturulmamışsa, üçüncü kişilerin telif hakları gözetilir. Özellikle üçüncü kişilerin içerikleri bu şekilde işaretlenir. Fakat eğer bir kullanıcı telif haklarının ihlalinden haberdar olursa, TURA kullanıcıdan bildirimde bulunmasını ister. Bu tür ihlaller kendisine bildirildiğinde, TURA içeriği hemen kaldıracaktır.

Ürün Bilgileri

Üçüncü Kişilerden Gelen Bilgi ve Belgeler

Kullanıcıya sağlanan Ürün Bilgileri herhangi bir üçüncü kişinin envanter bilgilerine dayanması halinde son güncelleme tarihi veri sayfasından alınabilir.

TURA üçüncü partilerden gelen bilgilerin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, zamanlamasını ve kullanılabilirliğini garanti edebilmek için elinden gelen çabayı göstermesine rağmen yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garanti ve sorumluluk kabul etmemektedir.

TURA Bilgi ve Belgeleri

TURA ürünleri hakkındaki bilgiler TURA'nın güncel bilgi ve deneyimine dayanmaktadır ve idari makamların kararlarına uygundur. Fakat, ürünün kullanılmasına etki edebilecek birçok faktör nedeniyle kullanıcının kendi incelemelerini ve testlerini yapma sorumluluğunu yok etmez. Kullanım TURA'nın kontrolü dışında olduğu ve TURA tüm ilgili koşulları öngöremeyeceği için TURA hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar üzerindeki hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ürünlerin uygun olmayan şekilde kullanımı TURA tarafından kontrol edilmemiştir. Bu, özellikle idari makamlardan izin veya lisans alınmasını gerektiren ama TURA tarafından önerilmeyen uygulamalar için geçerlidir. Bu nedenle TURA bu tür bir uygulamadan kaynaklanabilecek hasarlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ürünün kullanıcısı mevcut mülkiyet haklarına, kanun ve yönetmeliklere ve ürünün doğru sonuç verebilmesi için gerekli şartlara ve talimatlara uyacaktır. Buradaki tüm bilgi ve ifadeler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel Satış Koşulları

Aksi yazılı olarak belirtilmediği müddetçe TURA'nın Genel Satış Koşulları, internet sitesi tarafından ya da internet sitesinde sunulan içerik, materyaller ve bilgiler tarafından değiştirilmeyecektir.

Değişiklik ve güncellemeler

Herhangi bir yükümlülük olmaksızın TURA, herhangi bir zamanda ve kendi takdirine bağlı olarak, işbu internet sitesinin herhangi bir kısmını veya tamamını önceden bildirmeden değiştirebilir ya da kullanımdan kaldırabilir ve sitenin güncellenmesine dair hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Nihai Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları hukuk prensipleriyle çatışan hükümleri hariç Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yapılandırılmıştır ve bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu internet sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.